Get the Om dessa anvisningar inte fljs och terminalen skadas, upphr garantin att glla - verifone

Description
BRUKSANVISNING VERIFONE VX520 POINT TRANSACTION SYSTEMS OY Gamla Nurmijrvivgen 62 FI01670 VANDA tfn: +358 (0)9 477 4330 fax: +358 (0)9 436 2490 www.point.fi Sida 2 (44) Datum 16.1.2013 1.FREANVNDNING...............................................................................................................................................................5
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
Get Form
  • Get Form
  • eSign
  • Fax
  • Email
  • Add Annotation
  • Share
Fill Online
Rate free

4.0

Satisfied

31

 Votes