Get the w Orodku Rozwoju Edukacji realizowany jest projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na oglnodostpnym, kompleksowym wspomaganiu szk w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspfinansowany - bc ore edu

Description
4/2012 Projekty unijne dla owiaty Oferty doskonalenia nauczycieli Od kwietnia 2010 r. w Orodku Rozwoju Edukacji realizowany jest projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na oglnodostpnym, kompleksowym
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
Get Form
  • Get Form
  • eSign
  • Fax
  • Email
  • Add Annotation
  • Share
Fill Online
Rate free

4.5

Satisfied

61

 Votes