Fillable Zacznik nr 5 do Regulaminu udzielania pomocy de minimis - technologpark

Description
Zacznik nr 5 do Regulaminu udzielania pomocy de minimis Wrocawski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54424 Wrocaw Owiadczenie o niezachodzeniu w stosunku Przedsibiorcy ubiegajcego si o udzielenie przez Wrocawski Park Technologiczny S.A. pomocy de minimis w ramach transferu wsparcia otrzymanego przez Wrocawski Park Technologiczny S.A. we Wrocawiu na podstawie umowy o udzielenie wsparcia uwzgldniajcej fazy...
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
Fill Online
  • Fill Online
  • eSign
  • eFax
  • Email
  • Add Annotations
  • Share
Fill Online
Rate This Form

4.0

Satisfied

20

 Votes