Get SIWZWPT201512przetargLampaUV-OzonePowlekaczAKpoPWpoAKOSTATECZNY.doc - technologpark

Description
Wrocawski Park Technologiczny S.A. tel. +48 71 798 58 00 ul. Muchoborska 18 fax. +48 71 780 40 34 54424 Wrocaw email: wpt technologpark.pl Polska Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego WPT/12/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA (SIWZ) dla postpowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pn. zm.) w trybie...
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
Fill Online
  • Fill Online
  • eSign
  • eFax
  • Email
  • Add Annotation
  • Share
Fill Online
Rate This Form

4.0

Satisfied

55

 Votes