Fillable Postpowanie o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci szacunkowej powyej 207 - sse krakow

Description
Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia (SIWZ) Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. ul. Prof. Michaa yczkowskiego 14 31864 Krakw Postpowanie o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci szacunkowej powyej 207.000 Euro, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dostaw urzdze i oprogramowania na potrzeby rozbudowy rodowiska wiadczenia usug chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach projektu:...
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
Fill Online
  • Fill Online
  • eSign
  • eFax
  • Email
  • Add Annotation
  • Share
Fill Online
Rate This Form

5.0

Satisfied

24

 Votes