Fillable Ordenan a de la Seu electr nica. Correcci . - Ajuntament de Pollen a - ajpollenca

Description
Nm. 162 27 de novembre de 2014 Fascicle 275 Sec. I. Pg. 54891 Secci I. Disposicions generals AJUNTAMENT DE POLLENA 21058 Correcci d 'error de l 'ordenana municipal per a l 'accs dels ciutadans als serveis pblics mitjanant la utilitzaci de mitjans electrnics Detectat error material de transcripci en ledicte daprovaci definitiva de lordenana municipal per a laccs dels ciutadans als serveis pblics mitjanant la...
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
Fill Online
  • Fill Online
  • eSign
  • eFax
  • Email
  • Add Annotation
  • Share
Fill Online
Rate This Form

5.0

Satisfied

55

 Votes