Fillable Anunci rectificaci bases del Boib - Ajuntament de Pollen a - ajpollenca

Description
Nm. 56 18 d 'abril de 2015 Sec. II. Pg. 18758 Secci II. Autoritats i personal Subsecci segona. Oposicions i concursos AJUNTAMENT DE POLLENA 6683 Rectificaci error material de les Bases Especfiques per proveir interinament una borsa de serveis tcnics per a la Residncia Social Santo Domingo Al BOIB nm. 52, d11 dabril de 2015, es varen publicar les Bases Especfiques per proveir interinament una borsa de serveis...
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
Fill Online
  • Fill Online
  • eSign
  • eFax
  • Email
  • Add Annotation
  • Share
Fill Online
Rate This Form

4.0

Satisfied

33

 Votes